Terug naar de Lijst

14 april 2022

De Stichting organiseert een grote campagne voor cataractchirurgie en multidisciplinaire zorg in Jerada

La Fondation organise une importante campagne de la chirurgie de la cataracte et de soins multidisciplinaires à Jerada La Fondation organise une importante campagne de la chirurgie de la cataracte et de soins multidisciplinaires à Jerada

De Stichting zet haar programma van plaatselijke medische campagnes voort en organiseert van 14 tot 18 april een grote cataract- en multidisciplinaire zorgkaravaan in Jerada.

Deze nieuwe solidariteitsactie zal ten goede komen aan de arme bevolking van Jerada en de aangrenzende gemeenten in de provincie Jerada, die bekend staat om de overheersende aanwezigheid van ademhalingsziekten, met name chronische obstructieve bronchopneumopathieën en siliconenvergiftigingen.

De campagne wordt uitgevoerd op twee interventieterreinen: het provinciaal ziekenhuis van Jerada, waar 250 personen een cataractoperatie zullen ondergaan, en het El Amal-plein, het centrale plein van Jerada, waar de multidisciplinaire karavaan van de eerstelijnsgezondheidszorg wordt gehouden. Er een breed aanbod van raadplegingen en zorg in de algemene en gespecialiseerde geneeskunde; screening; aanpassing van apparatuur voor lichamelijk gehandicapten en verstrekking van geneesmiddelen, ter beschikking worden gesteld aan de begunstigde bevolkingsgroepen.

De operatie, die werd uitgevoerd in samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdelegatie van Jerada, het Regionaal Directoraat Volksgezondheid van Oujda, het Universitair Ziekenhuis van Oujda, het Hoger Centrum voor Verpleegkundige en Technische Gezondheidsberoepen van Oujda (ISPITS), de Marokkaanse Vereniging voor Gezondheidsbescherming AMMS - Marokkaanse Medische Solidariteitsvereniging, het Nationaal Centrum voor Gehandicapten Mohammed VI in Salé en de plaatselijke autoriteiten, heeft beroep gedaan op aanzienlijke menselijke en technische middelen.

Een team van 101 artsen (12 chirurgen, 13 huisartsen en 76 specialisten) van de openbare gezondheidsdiensten (Universitair Ziekenhuis van Oujda, CNMH en het Provinciaal Ziekenhuis van Jerada) en van de privésector in Oujda, 30 verpleegsters en technici en 8 maatschappelijk werkers werden gemobiliseerd om een kwalitatief goede opvang en gratis medische verzorging te verzekeren. Wat de technische middelen betreft, werden naast de 7 mobiele eenheden en de apotheek die door de Stichting worden ingezet, 4 extra mobiele eenheden ter beschikking gesteld door het AMMS (1 eenheid voor oogheelkundige chirurgie) en het Regionaal Directoraat Volksgezondheid van Oujda (3 eenheden: oogheelkunde, gynaecologie en mammografie), in aanvulling op de operatiezalen van het Provinciaal Ziekenhuis van Jerada.