Gehandicaptenproblematiek

Het stimuleren van de inzet voor en integratie van personen met een handicap 

De gehandicaptenproblematiek heeft de Stichting steeds nauw aan het hart gelegen. Zij heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor de realisatie van geïntegreerde projecten, met het oog op het bevorderen van de gelijkheid van kansen inzake toegang tot sociale diensten en sociaal-professionele integratie.


Een globale en geïntegreerde aanpak

De Stichting heeft zich steeds ingezet voor het verzamelen en aanwenden van het geheel van middelen die nodig zijn voor het bevorderen van de zelfstandigheid en integratie van personen met een handicap. Ze heeft zich eerst gemobiliseerd met steun van de actoren, instellingen en verenigingen werkzaam op dit domein. Dit door logistieke en financiële hulp te bieden voor de realisatie en de goede uitvoering van hun projecten.

Sinds 2001 heeft de Stichting een grootschalig programma ingezet voor de renovatie en het uitrusten van talrijke faciliteiten voor personen met een handicap. Het centrum Ibn Baytar voor de rehabilitatie van kinderen met motorische beperkingen (Khémisset) en de centra Hay Mohammadi en Nour voor de verzorging van personen met een fysieke handicap (Casablanca) waren de eerste instellingen die de steun ontvingen van de Stichting. Er werden eveneens opleidingscentra voor blinden en slechtzienden gelanceerd in samenwerking met de Organisatie Alaouite voor de Bescherming van Blinden en Slechtzienden. 
 

 Gehandicaptenproblematiek
 Gehandicaptenproblematiek
 Gehandicaptenproblematiek

De Stichting blijft zich hiervoor inzetten

Elk jaar blijven verscheidene verenigingen, die zich inzetten ten dienste van personen met een handicap, genieten van de solidaire tussenkomst van de Stichting. Zij heeft met name gezorgd voor de implementatie van een alomvattende benaderingsstrategie, die gericht is op een grotere sociale en professionele integratie van mensen met een handicap. De Stichting besteedt ook bijzondere aandacht aan opleiding en kwalificatie. Zo heeft de Stichting een nationaal programma voor de realisatie van gemengde opleidingscentra gelanceerd, in samenwerking met het Bureau voor Professionele Vorming en Promotie van Werk.

Ze heeft ook faciliteiten gerealiseerd die sociaal-educatieve en medische diensten aanbieden. Deze inzet werd bekroond met de opening, in 2006, van het Nationaal Centrum Mohammed VI voor Personen met een Handicap (CNMH). Deze instelling voor sociale bescherming, een referentiepunt op het niveau van het Afrikaanse continent, is aangevuld met zes afdelingen en beschikt sinds 2010 bovendien over professionele aangepaste beroepsopleidingen voor personen met een mentale beperking.

En om personen met een handicap in staat te stellen een zo volledig mogelijke zelfstandigheid te bereiken, heeft de Stichting in 2015, binnen het CNMH, het Centrum voor Integratie en Zorg door Werk opgericht. Een proefervaring die aan jongeren met een mentale beperking die zijn opgeleid in het CNMH een werkkader biedt dat aangepast is en open naar de omgeving. De jongeren voeren er een betaalde activiteit uit, worden omkaderd door gespecialiseerde opleiders en nemen actief deel aan het sociaal leven. 

Toonaangevende projecten

Centrum Voor Rehabilitatie En Functionele Revalidatie Ain Chock – Casablanca

Centrum Voor Rehabilitatie En Functionele Revalidatie Ain Chock – Casablanca

Het Centrum Voor Integratie En Zorg Door Werk – Sale

Het Centrum Voor Integratie En Zorg Door Werk – Sale

Het Nationaal Centrum Mohammed Vi Voor Personen Met Een Handicap

Het Nationaal Centrum Mohammed Vi Voor Personen Met Een Handicap

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Opleiding en werk
Opleiding en werk
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Humanitair
Humanitair
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
ONDERWIJS
Onderwijs