Medische Campagnes

De diensten van gezondheidszorg dichter bij de bevolking brengen

Het programma van de medische campagnes ter plaatse weerspiegelt de wens van de Stichting om het openbare beleid inzake toegang tot zorgverlening te ondersteunen. Het programma, dat werd geactiveerd in 2003, richt zich op het verbeteren van de toegang tot zorgverlening en van de medische prestaties voor behoeftige bevolkingsgroepen.


De toegang tot medische zorg vergemakkelijken voor de meest hulpbehoevenden

Geografische afzondering, een gebrek aan infrastructuur, hoge kosten voor zorg, traditionele behandelingen: de moeilijkheden en ongelijkheden qua toegang tot gezondheidsgoederen en -diensten in Marokko zijn treffend. Publieke inspanningen om ongelijkheden te verminderen zijn van groot belang. Plattelands- en berggebieden, afgelegen plaatsen en voorstedelijke gebieden kampen echter met een gebrek aan toegang tot elementaire gezondheidszorg.

Met het oog op ondersteuning heeft de Stichting zich gemobiliseerd ten dienste van bevolkingsgroepen die hulpbehoevend zijn en geen toegang hebben tot gezondheidsdiensten, vanwege hun afgezonderde ligging of door de afwezigheid van sociale bescherming. De gekozen aanpak was om medische prestaties dichter bij de bevolking te brengen door zoveel mogelijk mensen te voorzien van een gratis aanbod van eerstelijnszorg. De Stichting heeft hiervoor logistieke en personele middelen ingezet die zijn aangepast aan een mobiele bijstand.

De Stichting heeft zich voorzien van medische eenheden die speciaal zijn uitgerust met diagnostische apparaten, instrumenten en verbruiksartikelen in verschillende specialiteiten. Ze vertrouwde op haar partners - medische verenigingen, het ministerie van Volksgezondheid en lokale overheden - om een langlopend programma voor medische campagnes ter plaatse in werking te stellen.

Stichting Mohammed V, Medische Campagnes

De medische karavanen verzorgen ook sensibilisering en preventie van risico's, evenals de detectie van ernstige pathologieën waarvoor dringende zorg nodig is

Stichting Mohammed V, Medische Campagnes

De interventie van partners doet beschikken over een lokaal contactpunt, alsook medisch personeel dat in staat is aan om de belangrijkste behoeften van de bevolking te voldoen. De deelname van dokters en paramedisch personeel gebeurt op vrijwillige basis. Ze zetten zich in door tijd te investeren, en bieden consultaties en zorgen aan de begunstigde bevolkingsgroepen.

Het programma, dat jaarlijks wordt geactiveerd, houdt de organisatie van medische karavanen in, die rechtstreeks aangestuurd worden door de Stichting of ter ondersteuning van andere initiatieven. Zij verplaatsen zich van regio tot regio, en komen gedurende meerdere dagen tussen, daar waar om hulp wordt gevraagd of de nood niet genoeg in handen genomen wordt. Ze zijn meestal multidisciplinair en bieden algemene en gespecialiseerde zorg (kindergeneeskunde, gynaecologie, cardiologie, urologie, pneumophtisiologie, tandheelkunde, oogheelkunde, apparatuur voor het behandelen van handicaps...).

De karavanen kunnen ook geprogrammeerd worden in het kader van interventie-acties tijdens campagnes met betrekking tot cataract of algemene chirurgie. Ze richten zich vooral op kwetsbare bevolkingsgroepen: vrouwen en kinderen, bejaarden en personen met een handicap. Die laatsten genieten van een volledige diagnose en een rechtstreekse verstrekking van eerste zorgen, aangevuld door gratis toegang tot medicatie.

Het engagement van de Stichting

voor Gezondheidszorg