Humanitair

Het ondersteunen van bevolkingsgroepen in moeilijkheden en humanitaire bijstand verlenen 

In navolging van haar humanistische waarden, wordt de Stichting erkend vanwege haar vermogen om te reageren op noodsituaties en situaties die humanitaire hulp vereisen. Ze mobiliseert zich, en vertrouwt daarbij op de burgerbetrokkenheid en het bundelen van collectieve inspanningen, om mannen en vrouwen in nood steun te verlenen.


Solidariteit in actie 

Het humanitaire programma van de Stichting vertaalt zich in rechtstreekse bijstands- en ondersteuningsacties. Deze worden gevoerd om antwoord te bieden op noodsituaties – in Marokko of internationaal – en het verlangen om de sociale cohesie en banden te versterken. De Stichting biedt hulp door plaatselijke werking, en medisch-sociale bijstand voor kansarme of door rampen getroffen bevolkingsgroepen. Ze zorgt voor hulpverlening, onderdak en cordons sanitaires.

De Stichting staat in voor de dringende noden van de bevolking (distributie van voedsel, kleding en diverse artikelen). De acties worden uitgevoerd in samenwerking met openbare diensten, lokale overheden en het netwerk van verenigingen, om zo de getroffen steden en dorpen effectief te dekken. Dit was het geval tijdens de natuurrampen die Marokko hebben getekend: de aardbeving Al Hoceima in 2004, de overstromingen in de steden Settat en Mohammédia in 2002 evenals die in de regio Khénifra in 2007.

De Stichting komt ook tussen op internationaal niveau, na belangrijke gebeurtenissen of natuurrampen. Ze organiseert, in coördinatie met de openbare diensten verantwoordelijk voor internationale samenwerking en gezondheidszorg, humanitaire steun ten aanzien van bevolkingsgroepen die worden getroffen of zich in een crisissituatie bevinden. Zo is ze bijvoorbeeld tussengekomen bij de overstromingen van 2002 in Algerije en verleende ze in 2012 hulp aan Syrische vluchtelingen in Jordanië. Ze biedt ook op regelmatige basis humanitaire steun aan het Palestijnse volk.
 

Onze opzet bestaat er voornamelijk in om solidariteitswerk te verankeren als gedrag en als cultuur.

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI – November 2000

Humanitair
Humanitair

Het werk van de Stichting, aanvankelijk toegespitst op een gericht interventiekader, heeft grootschalige operaties geïntegreerd, voor een bepaalde duur. Operatie Marhaba voor de opvang van Marokkanen die in het buitenland wonen, voedselhulp tijdens de maand van de Ramadan en steun voor bevolkingsgroepen die ingesloten geraakt zijn tijdens de winter; ze zijn onderworpen aan een jaarlijks programma.

Deze operaties worden gekenmerkt door een solidaire werking, dankzij de niet aflatende mobilisatie van alle deelnemende actoren. Ze illustreren vooral de speciale aandacht die door Zijne Majesteit Koning Mohammed VI wordt besteed aan het welzijn van mensen die zich in precaire situaties bevinden en aan Marokkanen die in het buitenland wonen.

Belangrijkste operaties

Stichting Mohammed V, Operatie Hevige Koude

Operatie Hevige Koude

Stichting Mohammed V, Medische Campagnes

Medische Campagnes

Stichting Mohammed V, Operatie Marhaba

Operatie Marhaba

Stichting Mohammed V, Voedselhulp Ramadan

Voedselhulp Ramadan

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Opleiding en werk
Opleiding en werk
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek
ONDERWIJS
Onderwijs