Economische Integratie

De financiële onafhankelijkheid bevorderen 

De Stichting maakt van economische integratie, van essentieel belang voor menselijke ontwikkeling, een belangrijke hefboom bij haar strijd tegen armoede. Ze ontwikkelt ondersteuningsmechanismen die berusten op het vermogen van kansarme bevolkingsgroepen om financiële onafhankelijkheid te bereiken en lokale rijkdom te creëren.


Een lokale dynamiek creëren door de integratie van vrouwen van het platteland 

Overtuigd van de leidende rol van plattelandsvrouwen in het bereiken van duurzame ontwikkeling, werkt de Stichting sinds het begin aan het scheppen van gunstige voorwaarden voor hun integratie. Met het oog hierop voert ze plaatselijk actie op basis van een systemische aanpak. Toegang tot sociale diensten, alfabetisering en het verbeteren van de competenties van vrouwen op het platteland, de Stichting bevordert bovendien hun toegang tot economische autonomie. Ze begeleidt hen bij het creëren van economische activiteiten die winst genereren en houdt daarbij rekening met het lokaal potentieel.

Deze aanpak heeft een tweeledig doel: duurzame inkomens genereren voor de begunstigden en lokale producten van de doelregio's promoten. Op die manier ontvangen duizenden micro-projecten financiële steun, door middel van omkadering en aanlevering van uitrusting. Ze hebben betrekking op de landbouwsector en zijn bijproducten (boomteelt, veeteelt, bijenteelt, biologische teelt...), de ambachtsnijverheid (weefgetouwen, aardewerk...) en toerisme (creatie van vakantieverblijven, horeca...).

Deze acties worden versterkt door de steun aan de organisatie van coöperatieven van vrouwen en door lokale producten te helpen commercialiseren. Dit kreeg gestalte via de Solidaire Markt, een ruimte voor eerlijke handel gecreëerd in 2017 door de Stichting, gewijd aan de directe verkoop van coöperatieve producten. 
 

Stichting Mohammed V, de uitdagingen van economische integratie

Het ondernemerschap bevorderen bij kansarme jongeren

In het verlengde van haar inzet voor de integratie van jongeren in het beroepsleven, heeft de Stichting een reeks begeleidende maatregelen ontwikkeld. Ze gelden op de lange termijn en zijn gebaseerd op twee fundamentele principes: hun ondernemersgeest wekken en vooruitzichten geven in de toekomst. De Stichting moedigt zo jongeren aan om hun eigen economische activiteiten te creëren. Dit gebeurt door ze de nodige managementtools, technische bijstand door professionals en financiële ondersteuning te bieden om projecten op te starten.

Deze aanpak werd ingezet dankzij de realisatie van het Centrum Mohammed VI voor de Ondersteuning van Solidaire Microfinanciering, een effectief instrument voor de strijd tegen armoede. De Stichting beschouwt het microkrediet als een belangrijke hefboom voor actie en ondersteunt daarom de sector van de micro-financiën. Het doel is om een zo groot mogelijk aantal begunstigden toegang te geven tot microkrediet voor de realisatie van hun projecten en de bestendigheid ervan (ondersteuning bij het commercialiseren).

Voortbouwend op deze ervaring, heeft de Stichting haar bemiddeling bestendigd door middel van een aanpak waarbij financiële ondersteuning, training, coaching en voortdurende monitoring worden geïntegreerd. Deze komt sinds 2012 ten gunste van jonge laureaten van de opleidingscentra voor de creatie van economische activiteiten in de bouwsector, industriële productie, de timmernijverheid en de automobielsector. In 2015 komt de bemiddeling in een stroomversnelling dankzij de implementatie van een nieuw systeem: de Centra voor Zeer Kleine Solidaire Ondernemingen van Casablanca. Een sociale structuur die gewijd is aan het opzetten en verder ontwikkelen van kleine economische initiatieven.

Economische Integratie

Het versterken van de creatie van economische activiteiten op grotere schaal 

Omdat ze de dynamiek van het ondernemerschap op nationaal niveau wenst te ondersteunen, heeft de Stichting in 2016 een Programma van Integratie door Economische Activiteit (PIAE) ingezet. Dit grootschalige programma is gericht op alle jonge ondernemers uit kansarme milieus. Het biedt hen aangepaste plaatselijke ondersteuning en speelt vooral in op de uitdaging van de duurzaamheid van economische initiatieven.

De jongeren hebben gedurende twee jaar recht op opleiding en coaching voor en na het opstarten van hun projecten. Ondersteuning en versterking van managementvaardigheden worden verzekerd door professionals (Maroc PME, GIZ), die partners zijn van het programma. Wat de opvolging van de activiteit betreft, deze wordt uitgevoerd in coördinatie met verenigingen, die in direct contact staan met de plaatselijke omgeving en de behoeften van de jonge ondernemers. De Stichting biedt hen een financiering aan door het toekennen van uitrusting en het ondersteunen van een duurzame ontwikkeling van hun economische activiteiten.

Met deze nieuwe instrumenten beoogt de Stichting te beschikken over een sociaal model voor succesvolle economische integratie. Een model dat een bron van verandering is voor het individu, en dat waardecreatie bevordert voor het individu en de samenleving.

Economische Integratie
De 6 belangrijkste programma's op het gebied van economische integratie

Toonaangevende projecten

Incubateur Digital Solidaire - Salé

Digitale Incubator voor Solidariteit - Salé

Ontdek de missies van de Stichtingen

Opleiding en werk
Opleiding en werk
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Humanitair
Humanitair
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek
ONDERWIJS
Onderwijs