Domeinen

Een multidimensionale en multi-gerichte aanpak

Armoedebestrijding speelt zich af over een breed werkterrein. Toegang tot basisdiensten, economische integratie van kansarme bevolkingsgroepen, humanitaire steun..., aanzienlijke uitdagingen voor de inzet van de humanitaire, sociale en economische ontwikkeling van Marokko. Aangedreven door deze ambitie, zet de Stichting zich in op alle domeinen van het algemeen belang.