Onderwijs

Toekomstige generaties begeleiden

Sinds haar oprichting zet de Stichting zich in ten dienste van de omkadering en de ontplooiing van kinderen. Ze streeft voor het creëren van de optimale omstandigheden voor opleiding en toegang tot scholing, twee belangrijke hefbomen bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kansarmen. 


Scholingsstructuren dichter bij kinderen op het platteland brengen

In Marokko is de toegang tot scholing op het platteland problematischer dan in de steden. Jongeren op het platteland, en vooral jonge meisjes, worden sterk getroffen door schooluitval. Dit omwille van een gebrekkige toegankelijkheid tot hogescholen en middelbare scholen, en de afwezigheid van opvangfaciliteiten.

Om dit te verhelpen, heeft de Stichting het programma Dar Taliba (Huis van de studente) in werking gesteld. Een baanbrekend platform dat steunt op de oprichting van een netwerk van pensionaten. Ze zijn gevestigd in de buurt van scholen, hogescholen en middelbare scholen en kunnen jonge meisjes opvangen en begeleiden.

Deze aanpak is uitgebreid tot jongens van het platteland en kinderen van nomadische stammen. Het is een belangrijke schakel bij het voltooien van het schooltraject en begeleidt jongeren naar middelbare scholen en universiteiten in de stedelijke gebieden. 

ONDERWIJS
ONDERWIJS

Sinds haar oprichting in 2000, werden er 86 vestigingen van Dar Taliba gecreëerd voor een budget van 237,8 miljoen dirham. Sindsdien is Dar Taliba een echt voorbeeld geworden voor de strijd tegen schooluitval en is het door andere instellingen en begunstigers gekopieerd.

Bevordering van voorschools onderwijs

Basisleren is belangrijk voor de ontwikkeling van de fysieke en intellectuele capaciteiten van kinderen. Het is een essentiële hefboom voor hun sociale en professionele integratie als jonge burgers. Daarom zet de Stichting zich in voor de toegang tot leren op jonge leeftijd. Ze heeft haar acties gericht op een geïntegreerde aanpak, die de ondersteuning van het onderwijs combineert in speciaal voorziene ruimtes en voorschoolse beroepsopleiding.

De stichting heeft een educatief programma ontwikkeld waarmee kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen profiteren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en een ontwikkeling die is aangepast aan hun behoeften. Er werden crèches en speelruimtes opgezet in volkswijken en landelijke gebieden, met name in structuren gericht op de opleiding van vrouwen. Deze nieuwe benadering stimuleert op twee manieren de toegang tot sociale mechanismen voor vrouwen.

Ter ondersteuning van de hervorming die werd ingezet voor de veralgemenisering van het kleuteronderwijs in Marokko, heeft de Stichting ook opleidingsprogramma's opgezet voor jonge kinderen. Het Centrum voor opleiding in sociale en educatieve functies van Yaacoub Al Mansour, dat operationeel sinds juni 2018, is de eerste faciliteit van deze soort. Het zal de vorming verzorgen van gespecialiseerde opleiders in de pedagogische en speelse zorg voor kinderen.

ONDERWIJS

De infrastructuren voor succesvol onderwijs verbeteren

De kwaliteit van de schoolfaciliteiten is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van kinderen. De Stichting is zich bewust van deze uitdaging en bevordert een betere toegang tot kennis en buitenschoolse activiteiten. Ze richt haar interventie op de verbetering van de schoolinfrastructuur in achterstandswijken of op het platteland.

Creatie en ontwikkeling van sociaal-educatieve en sportruimtes, aanbieding van multimedia-apparatuur, financiering van bibliotheken, levering van educatief materiaal..., de Stichting implementeert de nodige middelen om bloeiende leeromgevingen aan te kunnen bieden.

Toonaangevende projecten

FM5 - Centre de Formation dans les Métiers Éducatifs et Sociaux Yaacoub Al Mansour - Rabat

Centrum Voor de Opleiding in Educatieve en Maatschappelijke Beroepen Yaacoub Al Mansour - Rabat

Communautaire School Trarid Tendrara

Communautaire School Trarid Tendrara

Crechecentrum Espod – Casablanca

Crechecentrum Espod – Casablanca

Dar Taliba – ‘’Huis Voor De Studente’’

Dar Taliba – ‘’Huis Voor De Studente’’

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Opleiding en werk
Opleiding en werk
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Humanitair
Humanitair
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek