Strijd tegen armoede

De waardigheid behouden van de meest kwetsbaren 

De Stichting besteedt een bijzondere aandacht aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door sociale kwetsbaarheid. Ze komt, in samenwerking met verenigingen, tussen om tegemoet te komen aan de behoefte aan waardering, integratie en welzijn van de meest kwetsbare mensen. Het behoud van hun waardigheid en het versterken van de sociale band zijn prioritaire doelstellingen voor de Stichting.


Inzet voor sociale kwetsbaarheid 

De strijd tegen armoede, in al haar vormen, is een zeer belangrijk werkingsgebied voor de Stichting. Zij biedt steun aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door materiële of morele kwetsbaarheid, in precaire omstandigheden of relatieve uitsluiting leven, wat meestal verband houdt met de gevolgen van armoede.

Achtergelaten kinderen, wezen, vrouwen in moeilijke omstandigheden, ouderen, jongeren met verslavend gedrag; sociale kwetsbaarheid treft verschillende gemeenschappen en bestaat in verscheidene vormen. De Stichting stelt plaatselijke ondersteuningsmechanismen in werking die zijn aangepast aan elke bevolkingsgroep.

Opvang, een luisterend oor, educatieve en sociale ondersteuning, behandeling van verslavingsgedrag, opbouw van competenties..., ze houdt rekening met verschillende hefbomen voor actie en niveaus van interventie. Ze streeft om het sociale isolement te verminderen, draagt bij aan de verbetering van de levensomstandigheden en stimuleert de autonomie van kwetsbare personen.

Wat ik wens voor alle Marokkanen, of ze zich nu in de dorpen of in de steden bevinden, of in afgesloten en afgelegen gebieden, is ervoor te zorgen dat ze een waardig leven kunnen leiden in het heden, de toekomst kunnen beschouwen met vertrouwen en sereniteit, in voortdurende veiligheid en stabiliteit leven, daarbij in gedachte houdend dat het genieten van rechten hand in hand gaat met de vervulling van plichten.

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI - 30 juli 2016

Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede

Het bevorderen van de sociale en professionele integratie van de meest kwetsbaren

De door de Stichting gevoerde hulpprogramma's voor de meest kwetsbaren worden ingezet voor het bieden van geïntegreerde opvangfaciliteiten en ruimtes waar steun geboden wordt. Deze helpen om de juiste omstandigheden te creëren voor wederopbouw en eigenwaarde, zelfontwikkeling en het verwerven van vaardigheden. De Stichting is voorstander van een aanpak die de mensen de juiste middelen biedt zodat zij zelf hun rehabilitatie en sociale integratie in handen kunnen nemen. Senioren, die vaak worden uitgesloten, worden verwelkomd in centra voor bejaarden of rusthuizen, die de Stichting als eerste in Marokko heeft ontwikkeld. Accommodatie, herstel, bescherming van de gezondheid, zorg en therapeutische activiteiten worden beschikbaar gesteld voor het algemeen welzijn. Ook voor wat weeskinderen betreft, zorgt de Stichting ervoor dat kinderen en jongeren worden omringd in een omgeving die bevorderlijk is voor de ontplooiing en het ontwikkelen van sociale samenhang.

De Stichting heeft daarnaast ook leeromgevingen gecreëerd voor kansarme kinderen (onafhankelijke kinderdagverblijven). Bovendien bevordert zij de educatieve zorg van kinderen van vrouwen die worden opgevangen in de sociale centra voor vrouwen. Deze centra, die eerst gewijd waren aan de ondersteuning van vrouwen in moeilijke omstandigheden, bieden ook beroepsopleidingen aan vrouwen met het oog op het bevorderen van hun financiële autonomie.

Het nationaal programma voor de bestrijding van verslavingsgedrag richt zich op zijn beurt op de responsabilisering van jongeren bij hun parcours inzake zorg en de verwerving van professionele vaardigheden.

Toonaangevende projecten

Sociaal Centrum Voor Vrouw En Kind Al Youssoufia - Rabat

Sociaal Centrum Voor Vrouw En Kind Al Youssoufia - Rabat

Nationaal Programma Voor De Bestrijding Van Verslavingsgedrag

Nationaal Programma Voor De Bestrijding Van Verslavingsgedrag

Huis Van Het Kind – Kinderziekenhuis Ibn Roch Casablanca

Huis Van Het Kind – Kinderziekenhuis Ibn Roch Casablanca

Sociaal opvangcentrum voor bejaarden Hay Nahda – Rabat

Sociaal opvangcentrum voor bejaarden Hay Nahda – Rabat

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Opleiding en werk
Opleiding en werk
Humanitair
Humanitair
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek
ONDERWIJS
Onderwijs