Voedselhulp Ramadan

Solidariteit ten aanzien van de meest hulpbehoevenden tijdens de Ramadan

Operatie Ramadan is een van de belangrijkste solidaire initiatieven die de Stichting sinds haar oprichting heeft opgezet. Ze brengt troost aan de meest kwetsbare sociale groepen ter gelegenheid van de heilige vastenmaand; een maand die symbool staat voor delen en vrijgevigheid.


De waarden van solidariteit en wederzijdse hulp versterken

  1. De maand van de Ramadan is elk jaar een zeer belangrijke periode voor de Stichting. Ze wordt gemobiliseerd om grootschalige voedselhulp te bieden aan bevolkingsgroepen in moeilijke situaties, op een moment dat hun voedselbehoeften groter zijn. De voedselhulpoperatie tijdens de Ramadan is dus bedoeld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en om de financiële lasten voor kansarme gezinnen te verminderen.

    Ze wordt in werking gesteld zodat de meest kwetsbaren, met name weduwes, bejaarden zonder familie en personen met een handicap, de maand in goede omstandigheden door kunnen komen. De operatie, in 1998 gelanceerd onder de naam "Opération Ramadan", omvat het bedelen van twee soorten van voedselhulp: 44500 warme maaltijden die dagelijks worden aangeboden op het moment van de iftar (onderbreking van de vasten) en voedselmanden verdeeld onder 406400 hulpbehoevende huishoudens die op het platteland wonen.

    Sindsdien heeft de Stichting haar inzet voor het bedelen van voedselmanden geconcentreerd op de plattelandsbevolking en de dekking van de begunstigde bevolkingsgroepen vergroot. Dit initiatief heeft een collectieve liefdadigheidsdynamiek gecreëerd. In heel Marokko zijn soortgelijke acties ontstaan en toegenomen, op wijkniveau en ten gunste van liefdadigheidsinstellingen. Wederzijdse hulp wordt georganiseerd (collectieve ftours, bedeling van voedselmanden en kleding, animatie...) en versterkt de sociale banden.

    Vrijwilligers, schenkers en liefdadigheidsorganisaties zetten zich dagelijks in om daklozen, behoeftigen en gezinnen van zieke kinderen in ziekenhuizen te ondersteunen.

 

Stichting Mohammed V, Voedselhulp Ramadan

De voedselmand bestaat uit 10 kg bloem, 4 kg suiker, 5 kg Rijst, 1 kg linzen, 1 kg vermicelli, 1.7 kg tomatenpuree, 250 g thee, 6 liter UHM melk en 5 liter olie

 

34.550 ton aan voedingsmiddelen in totaal

Stichting Mohammed V, Voedselhulp Ramadan

Collectieve inzet voor het welzijn van zoveel mogelijk mensen

De uitvoering van operatie Ramadan vraagt om aanzienlijke personele, financiële en logistieke middelen. Partners zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Habous en Islamitische Zaken dragen bij aan de financiering. De Nationale Wederzijdse Hulp is op haar beurt betrokken bij het distributieproces dat landelijk wordt ingezet op meer dan 1600 punten (distributiecentra).

Ze omvat meer dan 5000 personen die zicht inzetten om de goede werking op het terrein te verzekeren. Twee comités, bestaande uit vertegenwoordigers van de partners op provinciaal en lokaal niveau, volgen de stroom van voedsel naar distributiecentra en de identificatie van begunstigden op. De operatie is daarnaast ook onderworpen aan een strenge omkadering inzake beheer en controle van de voedselveiligheid.

De werking van dit initiatief wordt onderworpen aan een strenge controle. Het Nationaal Bureau voor de Sanitaire Veiligheid van Voedingsproducten voert de kwaliteitscontrole van de producten uit. De Professionele Bankengroep, de Algemene Schatkamer van het Koninkrijk en Poste Maroc lichten de boekhouding van de operatie door