Nationale Campagne voor Solidariteit

Een belangrijke jaarlijkse periode gekenmerkt door een golf van nationale vrijgevigheid

Om het Marokkaanse bevolking te verbinden via daden van solidariteit, heeft Zijne Majesteit Koning Mohammed VI prioriteit gegeven aan publieksparticipatie. Dit nam de vorm aan van een evenement van algemeen belang: de Nationale Campagne voor Solidariteit.


De burgerbevolking mobiliseert zich ten dienste van de meest hulpbehoevenden

Voor deze campagne, die elke jaar gevoerd wordt, worden fondsen verzameld voor het financieren van projecten en programma's van de Stichting. Dit is ook de mogelijkheid voor alle Marokkanen (burgers, particuliere en openbare instellingen, actoren van het maatschappelijk middenveld) om het belang dat zij hechten aan de waarden van delen en wederzijdse hulp te tonen. Door het geven van hun tijd, hun middelen of hun persoonlijke inzet, versterken ze deze nationale keten van solidariteit. De Nationale Campagne voor Solidariteit, die werd ingezet in 1998, staat voor een bijeenkomst in solidariteit met een grote symbolische waarde voor alle Marokkanen.

8,3

Miljard Dirham

Het cumulatief totaal van de engagementen op 31 december 2022

Een nationale inzameling om sociale projecten te bestendigen

De burgerbetrokkenheid is de bron van financiering voor actieprogramma's van de Stichting. De middelen die worden ingezameld tijdens de Campagne worden toegewezen aan sociale projecten die nu reeds of in de toekomst worden uitgevoerd. Deze middelen dienen om:

 • De verschillende sociaal-educatieve centra en medische infrastructuren in te richten en uit te rusten
 • De programma's voor economische integratie uit te voeren
 • Humanitaire en medische operaties te organiseren
 • Verenigingen op nationaal niveau te ondersteunen.

Elke jaar worden er duizenden Marokkanen bijgestaan, geholpen en ondersteund dankzij de ingezamelde giften.

Historiek van de inzameling

 • 96,5 miljoen dirham
 • 455,6 miljoen dirham
 • 217,9 miljoen dirham
 • 197,3 miljoen dirham
 • 215,2 miljoen dirham
 • 169,3 miljoen dirham
 • 271,1 miljoen dirham
 • 259,8 miljoen dirham
 • 292,3 miljoen dirham
 • 352,5 miljoen dirham
 • 244,9 miljoen dirham
 • 267,5 miljoen dirham
 • 240,1 miljoen dirham
 • 269,3 miljoen dirham
 • 282,4 miljoen dirham
 • 415,9 miljoen dirham
 • 125,8 miljoen dirham
 • 454,2 miljoen dirham
 • 284,9 miljoen dirham
 • 422,8 miljoen dirham
 • 425,9 miljoen dirham
 • 559,3 miljoen dirham
 • 402,6 miljoen dirham
 • 504 miljoen dirham