Partners

Sociale actie met een collectieve dimensie

Dankzij een unieke partnerschapsbenadering consolideert de Stichting de financiering en uitvoering van de verschillende programma's. Economische en institutionele operatoren, verenigingen en actoren van het maatschappelijk middenveld ondersteunen de Stichting bij deze collectieve beweging.

De bereidheid van talrijke economische en institutionele actoren om actief betrokken te worden bij de sociale ontwikkeling van Marokko heeft geresulteerd in de oprichting van het Permanent Ondersteuningscomité. Dit comité omvat meer dan 80 institutionele en economische actoren en verenigingen. Zij versterken en ondersteunen als donoren de financiële middelen van de stichting. Zij nemen als projectpartners deel aan de uitvoering van bepaalde projecten van de Stichting.

Ondernemingen

AL BARID BANK
Allianz
AL MADA (SNI)
Groupe al omrane
ANNASSI
ATELIER IKS
ATLAS HOSPITALITY
Groupe AUTO HALL
AXA
Bank of Africa
Banque Populaire du Centre-Sud
Banque Marocaine pour le commerce et l'industrie
Bourse de Casablanca
Groupe CHAIMAA ou Jardins Sebou
Crédit Immobilier et Hôtelier
Ciments du Maroc
Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage (CMGP)
COOPERPHARMA
COSUMAR
Crédit du Maroc
DIANA HOLDING
FIRST REST INTERNATIONAL
HOLMARCOM
Société  d'Entreprise Houar
HUILERIES DU SOUSS
INWI
Groupe Lesieur Cristal
Société de Gestion de la Loterie Nationale
MCMA-MAMDA
COFARMA
MAROCLEAR
MARSA MAROC (SODEP)
LA MAROCAINE DES JEUX ET DU SPORT
Minoterie Aït Melloul
NAREVA
BARID AL MAGHRIB
ROYALE AIR MAROC
Groupe SAFARI
SAHAM Assurance
Société des Boissons du Maroc
S.G.M.B
Société Beau Souss
Société Centrale de Réassurance
SOTHERMA

Instellingen

ANCFCC
Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
Agence Nationale des Ports
Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg
Bank Al Maghrib
Caisse de Dépôt et de Gestion
Fédération Marocaine des sociétés d'assurances et réassurances
Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
Office National des Aéroports
Office National des Chemins de Fer
Office National des Hydrocarbures et des Mines
Office National Marocain du Tourisme dans Institutions
Office National des Pêches
ONEEP
Rabat Région Aménagements
Société Nationale de Transport et de Logistique
Société Royale d'Encouragement du Cheval

Stichtingen en Verenigingen

Azura FONDATION
Fondation SEKKAT
Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) (Fondation)
Société Marocaine des Tabacs (Altadis)
Université Privée de Marrakech

De partnerschapsbenadering van de Stichting komt ook tot uiting in de realisatie van kant-en-klare projecten. Twee principes van actie worden toegepast in het opzetten van deze op maat gemaakte projecten:

  1. De samenwerking tussen de Stichting en een schenker (een natuurlijke of rechtspersoon), promotor voor een project dat beantwoordt aan een vastgestelde noodzaak. Zodra de toepasselijkheid van het genoemde project is vastgesteld, neemt de Stichting het projectbeheer en de uitvoering van het project op zich. De financiering wordt over het algemeen verzekerd door de schenker.
  2. De bijdrage van een partner (lid van het Permanent Ondersteuningscomité of een institutionele actor met een bepaalde expertise) bij de realisatie van een project geïnitieerd door de Stichting. De partner verbindt zich ertoe het kant-en-klare project uit te voeren op basis van nauwkeurige specificaties die door de Stichting zijn uitgedragen.


De projectpartners komen ook tussen bij het beheer van projecten van de Stichting. In dezelfde logica van Faire-Faire ('doen doen') die met de associatieve partners wordt aangenomen, vertrouwt de Stichting het beheer van bepaalde sociale projecten toe aan ministeries en openbare of semipublieke instellingen (met name gezondheidscentra, opleidingscentra en scholen) . Eens de projecten volledig tot ontwikkeling zijn gekomen, worden ze overgedragen aan de betrokken partners.

De partnerschapsbenadering van de Stichting komt ook in de realisatie van op maat gemaakte projecten tot uiting, op twee manieren: samenwerking tussen de Stichting en sponsors en de directe bijdrage van een institutionele partner.

Projectpartners

Sinds haar oprichting besteedt de Stichting bijzondere aandacht aan verenigingen en heeft van hen bevoorrechte partners gemaakt. Als onvermijdelijke lokale steunpunten zorgen de verenigingen voor een groot deel van het plaatselijke werk en acties op het terrein. Als het ontwerp en de samenstelling van het project de verantwoordelijkheid van de Stichting zijn, wordt het beheer verzorgd door een competente vereniging. De betrokkenheid van deze actoren, burgers en begunstigden, garandeert de bestendigheid van de projecten.


Om een optimale overdracht van het projectbeheer te verzekeren, heeft de Stichting een ondersteuningssysteem voor sociale actoren opgezet. Er worden twee hefbomen voor ondersteuning geactiveerd:

  • Materiële steun in de vorm van financiële bijstand (werkkapitaal) en beurzen voor materiaal/li>
  • Uitwisseling van expertise met gerichte opleidingsprogramma's. In dit verband opende het Associatief Solidair Centrum van Bouknadel in 2010 zijn deuren. Het biedt ondersteuning op het gebied van beheeradvies en opbouw van competenties.

Er worden daarenboven communautaire ruimtes ter beschikking gesteld voor het netwerk van verenigingen op regionaal niveau:

  • De verenigingsruimte Al Hank in Casablanca
  • De verenigingsruimte Hay Annajd in Oujda
  • Het verenigingscentrum Hay Tarik in Fez
  • De verenigingsruimte Hay Hamria in Meknes
Verenigingen