PROGRAMMA VAN DE VERBONDEN MOBIELE MEDISCHE EENHEDEN - STICHTING MOHAMMED V VOOR SOLIDARITEIT

Een nieuwe mijlpaal in de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg in rurale gebieden

Op 28 oktober 2023 geeft Zijne Majesteit Koning Mohammed VI het startschot voor de lancering van het programma van Verbonden Mobiele Medische Eenheden - Stichting Mohammed V voor Solidariteit (UMMC - FMVS), met de rurale gezondheidszorg als kernpunt van de prioriteiten van de Stichting en de publieke gezondheidszorg. Deze datum markeert ook de wens van de Vorst om van digitale gezondheid, een onderdeel van dit nieuwe programma, een hefboom voor verandering te maken op het gebied van toegang tot gezondheidszorg voor mensen die in rurale en afgelegen gebieden wonen.


Een ongezien solidariteitsmodel voor lokale medische interventie

De ervaring van de Stichting - gedurende meer dan twintig jaar - bij het organiseren van medische karavanen voor rurale gebieden en de inspanningen op het gebied van volksgezondheid om de uitdaging van medische woestijnen aan te gaan, hebben ons in staat gesteld een nieuwe methodologische aanpak te definiëren. Hierbij werd rekening gehouden met de toegankelijkheidsproblemen in verband met mobiliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de zorg, maar ook met vertragingen en de efficiëntie van de behandeling. De aanpak was onder andere gebaseerd op het gebruik van nieuwe technologieën en telegeneeskunde, twee factoren die het mogelijk maken om op grote schaal actie te ondernemen en organisatievernieuwingen door te voeren in de medische praktijk.
Het UMMC - FMVS programma is ontworpen als een fysiek platform van vijftig mobiele eenheden uitgerust met specifieke medische middelen en faciliteiten, die permanent (voor een periode van een jaar) op een bepaalde locatie worden opgesteld, in een netwerk dat verschillende gebieden van het land overkoepelt. Ze worden bestuurd door een toegewijd team dat voor de duur van de activiteit wordt aangesteld (één jaar voor de eerste testfase van het programma). Dit team biedt patiënten een medische dienst ter plaatse die consultaties en de behandeling door een huisarts combineert met expertise op afstand door specialisten die vanuit een centraal telegeneeskundeplatform werken.

Programme des Unités Médicales Connectées – Fondation Mohammed V pour la Solidarité

Toegewijde teams

 • UMMC - FMVS: 50 Huisartsen - 100 Verpleegkundigen - 50 Receptionisten - 8 Coördinatoren gezondheidsprogramma's 
 • Telegeneeskundeplatform: 24 Specialisten - 2 Platformanimatoren

Technische en medische onderdelen van een UMMC - FMVS

Een UMMC - FMVS bestaat uit geïntegreerde modules met een speciaal ontworpen en ingerichte medische eenheid, plus een ontvangstruimte (check-in, wacht- en rustruimtes) die de beste omstandigheden creëren voor een goede patiëntenervaring.
De medische afdeling bestaat uit twee multifunctionele spreek- en verzorgingsruimtes. Ze zijn uitgerust met medische basisinstrumenten (bloeddrukmeter, oximeter, hoogtemeter, weegschaal, stethoscoop, thermometer), medisch meubilair (verstelbare medische stoelen, medicijnkast en -benodigdheden, werkblad, technische kast), aansluitingssystemen en een volledige uitrusting met biomedische apparatuur van de nieuwste generatie. Deze bestaat uit een trolley met aangesloten onderzoeksapparatuur (otoscoop, dermatoscoop, mobiele camera, iriscoop, ECG en echografie met dubbele sonde), een panoramische tele-expertisecamera, een on-board medische app, touchscreens en een visiostation. Deze apparatuur is aangesloten om automatisch medische gegevens op te halen uit het centrale telegeneeskundeplatform zonder dat gegevens handmatig moeten worden ingevoerd, waardoor het risico op fouten beperkt wordt en de aan de patiënt toegewezen medische tijd geoptimaliseerd wordt.

Les composantes techniques et médicales d’une UMMC - FMVS

Medische diensten

Voor elk UMMC - FMVS wordt een toegewijd medisch team (een huisarts, twee verpleegkundigen en een receptioniste) gemobiliseerd, dat verantwoordelijk is voor de werking ervan. Ze ontvangen en verzorgen patiënten, in volgorde van binnenkomst of afhankelijk van de ernst en kritische toestand van hun gezondheid. Een diepgaand klinisch onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de verbonden toestellen en de ingebouwde medische app. 
De medische activiteiten bestaan uit algemene medische raadplegingen (basisonderzoeken, diagnose en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen, voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen), gezondheid van moeder en kind, vaccinaties, screening op borst- en baarmoederhalskanker, suikerziekte en hoge bloeddruk (hypertensie), poliklinische behandeling (kleine chirurgie, verneveling, trimmen, enz.) en telegeneeskunde (tele-assistentie en tele-expertise).

Specialiteiten die onder telegeneeskunde vallen

 • Gynaecologie 
 • Pediatrie 
 • Endocrinologie 
 • Dermatologie 
 • KNO 
 • Cardiologie 
 • Longziekten 
 • Nefrologie

Huisartsen beslissen of ze telegeneeskunde gebruiken, afhankelijk van de relevantie van tele-expertise en de meerwaarde ervan voor de toestand van de patiënt en de geïdentificeerde pathologieën. Via het visiostation kan er rechtstreeks contact worden gelegd met het centrale telegeneeskundecentrum. Een expert komt tussenbeide naargelang de vereiste specialiteit, helpt bij het uitvoeren van de onderzoeken en stelt de diagnose vast of vervolledigt deze in overleg met de huisarts.

Partners

 • Ministerie van Gezondheid en Sociale Bescherming
 • Mediot Technology
Carte d’implantation des UMMC – FMVS

Voor meer informatie,

raadpleeg het persdossier